Yeni Çıkanlar

SÜKÛT DERSLERİ Kapak Resmi

SÜKÛT DERSLERİ

Yusuf Şahin

gönül gözle konuşur söz yorulur
bir kırık ezgidir inceden sessiz
bu yangın yerinde yol mu bulunur
sözlerim tükendi zaman belirsiz

hü…

DAVUD EL-KAYSERİ Kapak Resmi

DAVUD EL-KAYSERİ

Doç. Dr. Murat SERDAR

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlı Devletinin kuruluş dönemlerinde yaşayan Dâvûd el-Kayserî Muhyiddin İbnü’l-Arabî geleneğinin &…

KEMALPAŞAZADE Kapak Resmi

KEMALPAŞAZADE

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Osmanlı yükselme devrinin en seçkin âlimlerinden biri olan Kemalpaşazâde, medrese hocalığı yanında kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerini üstlenmiş, padiş…

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI Kapak Resmi

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK

İbrahim Hakkı, astronomi, matematik, coğrafya, jeoloji, fizik, kimya, biyoloji, hendese, tıp, felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat ilimleri ile meşgul olduğu, okuduğu ve okuttuğu kada…

FUZÛLÎ Kapak Resmi

FUZÛLÎ

Ali Cançelik

Hayatını Su Kasidesi ile özetleyen bir şairdir Fuzûlî. Ömrü boyunca her daim Yüce Dost’u aramış, insan, tabiat ve hayvana aşk na…

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ Kapak Resmi

TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ

Mehdin Çiftçi

Tarihimizin en parlak dönemlerinden birinde yaşayan Taşköprizâde, kaleme aldığı eserleri ve bu eserlerde dile getirdiği düşünceleriyle hem ke…

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»