Muhammed Han Kayani

Muhammed Han Kayani

Biyografi

1935´te Pencap’ta (Pakistan) doğdu. 1951’de Pencab Üniversitesi’nden mezun oldu ve Karaçi’deki Pakistan Deniz Harp Akademisi’ne girdi. Akademi’yi başarıyla bitirdiği halde askerlik mesleğinin kendine uygun olmayacağına inandığından Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden 1955 başında istifa etti ve Karaçi Danişkadah Enstitüsü’nde Fars ve Urdu Edebiyatı öğrencisi oldu. Fakat zamanının çoğunu Cemaat-i İslami’nin öncülük yaptığı İslam Anayasa Hareketi için sarf etti. 1956’da Pakistan İslam Cumhuriyeti ilan edilmesine karşın ülkedeki askeri darbe ve darbe sonrası yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle, 1960’da Elektronik ve Telekomünikasyon Teknolojisi eğitimi almak için Londra’ya gitti. İngiltere’de London Islamic Cultural Centre’da merkezi bulunan ve Müslüman öğrencilerin kurduğu London Islamic Circle’a üye oldu ve 1962-64 yılları arasında başkanlığını yaptı. Aynı zamanda U.K. Islamic Mission’ın kurucuları arasında yer aldı. 1964-66 yılları arasında İngiltere ve İrlanda’da kolej ve üniversitelerde bulunan Müslüman Talebe Cemiyetleri Federasyonu’nun (FOSIS) başkanlığını ve federasyonun aylık yayın organı Risalatu’l Akhbar’ın editörlüğü yaptı. FOSIS’in başkanı olarak 1964’de Türkiye’yi ziyaret etti. Onun bu ziyareti İstanbul Üniversitesi ve İmam-Hatip camiası ile İngiltere Müslümanları arasında bir köprü kurulmasına vesile olmuştur. 1975’te Londra’da Ummah Cemiyeti’ni kurup bu cemiyet adına aylık The Ummah dergisini çıkarmaya başladı. Aynı zamanda İngiltere, Amerika ve diğer ülkelerde İngilizce ve Urduca makale ve şiirleri yayımlandı. 1976 yılının sonunda elektronik mühendisi olarak çalıştığı GEC-Marconi Telecommunications Systems şirketinden istifa ederek, Ankara’daki Türk Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (TESTAŞ)’a yabancı uzman olarak geldi ve Türkiye vatandaşlığına geçti. The Ummah dergisini 12 Eylül Darbesi’ne kadar Türkiye’de çıkarmaya devam etti. 1978’de TESTAŞ’dan istifa ederek İstanbul’a yerleşti ve çeşitli şirketlerde müdürlük ve müşavirlik yaptı. 1980 yılında El-Ummah Neşriyat ismi ile kendi yayınevini kurdu ve birkaç kitap yayımladı. 1983-84 yılları arasında Tahran’da İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı bünyesindeki gaz ve petrol arama çalışmalarında elektronik mühendisi olarak yer aldı. 1984-88 yılları arasında IRCICA’da araştırmacı olarak çalıştı ve aynı zamanda Mevdudi’nin yedi ciltlik Tefhimü’l Kur’an tercümesinin mütercimler heyeti başkanlığını yaptı. 1988 yılının başından çeşitli özel kuruluşlarda yöneticilik yaptı ve aynı zamanda yazarlık faaliyetlerine devam edip altı ciltlik Siret Ansiklopedisi’nin danışma heyetinde yer aldı. Zaman, Yeni Şafak ve Sağduyu gazetelerinde köşe yazarlığı, Türk Yazarlar Birliği, Birlik Vakfı ve İLESAM üyeliği yaptı. Urduca, Farsça, Türkçe ve İngilizce bilen Kayani 22 Ekim 2015 tarihinde vefat etmiştir. 

Basılmış te’lif ve tercüme eserleri şunlardır: Şer İttifakı ve Sözcüsünü Arayan Bir Milyar Müslüman, İslam Aleminde Şaşkınlıklar, Namaz Nedir?, Bir Özgürlük Hikayesi, İran… İran..., Felsefe, Siyaset ve Şiir Dünyasıyla İkbal, Şiirleri Aynasında İkbal, Islamic Perspective of History, The Epic of Man in the Light of Qur’an, Israelites and Muslims.
Urduca’dan tercümeler: Semavi Dinlerde İtikat ve Amel (Mazharuddin Sıddıki), Tefhimül Kur’an (Mevdudi), İslam’ın Temelleri (Mevdudi), İslam (Mevdudi), Cuma Konuşmaları (Mevdudi) Tercumanu’l Kur’an (Mevdudi)

Diğer tercümeler: Religious Struggle in Turkey (Türkiye'de Din Kavgası-Sadık Albayrak), From Darkness to the Dazzling Light (Karanlıktan Kaçış-Mahmud Hakimi, Farsça’dan), Complaint and Answer by Allama Muhammad İkbal (Muhammed İkbal, Urduca’dan)

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »