Osman Nuri Demir

Osman Nuri Demir

Biyografi

Dr. Osman Nuri Demir Erzurum’da doğdu ve ilköğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nden ve Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı’nda “Gazâlî’de Kurtuluş Kavramı” isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Sonrasında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı “Mâtürîdî’de İnsan Tasavvuru” başlığını taşıyan teziyle “Doktor” unvanını aldı. Dr. Demir halen Ege Üniversitesi Birgivi İslâmî İlimler Fakültesi Kelam ve İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanmış telif/tercüme eserleri ve makaleleri bulunan Dr. Demir, Özlem Demir Hanımefendi ile evli olup Muhammed İkbal adında bir evladı bulunmaktadır. 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »