Prof Dr. Ramazan BİÇER

Prof Dr. Ramazan BİÇER

Biyografi

Kayseri’de doğan Biçer, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesi’nden mezun oldu. Öğretmen olarak atandığı İstan-bul’da, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ke-lam Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını tamamla-dı. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan Biçer, halen Kelam Anabilim Dalı Başkanı olarak bu kurumda görev yapmak-tadır. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen yazar, ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalar yapmaktadır.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »