Osmanlı'nın Bilgeleri

Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

KÂTİP ÇELEBİ Kapak Resmi

KÂTİP ÇELEBİ

Nurettin Gemici

Kâtip Çelebi, XVII. yüzyıla damgasını vurmuş 49 yıllık kısa ömrüne sığdırdığı çok sayıda eserler vermiştir. Teorik eserlerin yanısıra; katıldığı savaşlara ve İst…

MOLLA FENÂRÎ Kapak Resmi

MOLLA FENÂRÎ

Tuba Nur Saraçoğlu

Molla Fenârî, Osmanlı kuruluş dönemi ulemasının en mühim isimlerindendir. Anadolu’da başladığı eğitimine Mısır’da devam etmiştir. Fetret dönemi siyasi karışı…

MOLLA GÜRÂNÎ Kapak Resmi

MOLLA GÜRÂNÎ

Ayhan Ak

15. asrın büyük ilim adamlarından biri olan Molla Gürânî, önemli ilim merkezlerinde tahsilini tamamladıktan sonra, dönemin önde gelen merkezlerinden biri …

EVLİYA ÇELEBİ Kapak Resmi

EVLİYA ÇELEBİ

Nurettin Gemici

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda yetiştirdiği en önemli simalardan biri olan Evliya Çelebi, üç padişaha tanıklık etmiş ve bu s&uum…

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR Kapak Resmi

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR

Asım Cüneyd Köksal

Üç devre; mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerine tanıklık eden, bu devirlerden son ikisinde etkin olan, çok yönlü bir şahsiyettir. Altı asırlık bir imparator…

«« « 1 2 3 4 » »»