Osmanlı'nın Bilgeleri

Osmanlı’yı asıl farklı ve önemli kılan, ortaya koyduğu medeniyet tecrübesidir. Bu da, siyasi sahanın yanında, ilmî, kültürel, sanatsal ve toplumsal alanlarda ortaya konulan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, Osmanlı’da kalem kılıcın önünde yürümüştür. “Osmanlı’nın Bilgeleri” ile, bu zengin medeniyet birikiminin taşıyıcı gücü konumunda bulunan şahsiyetlerin daha yakından tanınmasını ve söz konusu tecrübenin bugüne aktarılmasını hedefliyoruz.

EVLİYA ÇELEBİ Kapak Resmi

EVLİYA ÇELEBİ

Nurettin Gemici

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda yetiştirdiği en önemli simalardan biri olan Evliya Çelebi, üç padişaha tanıklık etmiş ve bu s&uum…

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR Kapak Resmi

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR

Asım Cüneyd Köksal

Üç devre; mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerine tanıklık eden, bu devirlerden son ikisinde etkin olan, çok yönlü bir şahsiyettir. Altı asırlık bir imparator…

LUTFİ PAŞA Kapak Resmi

LUTFİ PAŞA

Asım Cüneyd Köksal

Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bâyezid zamanında saraya alınmış, Enderun’da tahsil görmüş, sancak beyi, beylerbeyi ve vezir olmuş, Korfu seferinde Osmanlı deniz…

ŞEYH GâLİB Kapak Resmi

ŞEYH GâLİB

Ali Cançelik

Şeyh Gâlib, 18. asrın sonunda yetişmiş Osmanlı şiirinin en büyük şairlerinden biridir. 1791 yılında şeyhliğine atandığı Galata Mevlevihanesi’nde …

AKŞEMSEDDİN Kapak Resmi

AKŞEMSEDDİN

Muhammed Ali Yıldız

İstanbul’un manevî fatihi kabul edilen ve Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin, tasavvufî kişiliği ile ön plana çıkmış bi…

«« « 1 2 3 » »»