50 Nasihat Dizisi

Bizler için mükemmel bir örnek olan Hz.Peygamber; bireyin yaşadığı dünyada karşılaşması muhtemel her durum için bir tavır geliştirmiş, her probleme dair uygulanabilir çeşitli çözüm yolları sunmuş, kişinin iyi ile kötüyü ayırt edebileceği, doğru olanı tercih edebileceği ve kendisini sürekli daha güzel olana yönlendirebileceği bir oluşumun, disiplinin ve düşünce sisteminin temellerini atmıştır. O, bunu yaparken muhatabının konumuna, eğitim düzeyine, toplum içindeki rolüne, yaşına ve cinsiyetine göre farklı metotlar izlemiştir. “50 Nasihat Dizisi”; işte bu farklı yansımalardan yola çıkarak tasnif edilen ve muhatap kitlesini spesifikleştiren titiz bir çalışmayla hazırlandı.

HZ. PEYGAMBERDEN GENÇLERE 50 NASİHAT Kapak Resmi

HZ. PEYGAMBERDEN GENÇLERE 50 NASİHAT

Muhammed Ali Kutup

Toplumun ümidi olan gençlerin, bu kritik dönemde dikkat etmeleri gerekenlere, sorunlarıyla başaçıkabilme yollarına, arkadaş edinme konusunda öncelik vermeleri gereken …

HZ. PEYGAMBER’DEN EĞİTİMCİLERE 50 NASİHAT Kapak Resmi

HZ. PEYGAMBER’DEN EĞİTİMCİLERE 50 NASİHAT

Betül Bozali

‘‘Ben de bir eğitici olarak gönderildim’’ diyen Hz. Muhammed’in, bugünün öğretmenlerine rehberlik edecek hazine değerindeki örnek-liklerden o…

«« « 1 » »»