Hakkımızda

Bireysel ve toplumsal değişimin giderek hızlandığı bir dönemde, 1992 yılında yayıncılık hayatımıza başladık. Geride kalan çeyrek asırlık sürede yayımladığımız 200’e yakın eserle, bu süreçte medeniyetimize ait temel değerlere vurgu yapan bir yayıncılık anlayışını benimsedik. “Değişmez Değerler, Dönüştüren Metinler” sloganıyla başladığımız ve “okuyan, düşünen ve sorumluluk alan bir toplumun oluşmasına” katkı sağlamak amacıyla 27 yıldır yayıncılık faaliyetimize devam ediyoruz.

 Bu kapsamda;

  • ‘Kalemin kılıçtan önde gittiği’ bir medeniyet olan Osmanlı’nın ilmî, siyâsî ve sanatsal zenginliğini bugünkü nesillere tanıtmayı amaçlayan “Osmanlı’nın Bilgeleri”…
  • İslam dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan Gazâlî’yi daha kolay okunup istifade edilebilir hale getiren “Gazâlî Kitaplığı”
  • Endülüs ve İslam dünyasının önemli âlimlerinden; usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, edip ve şair İbn Hazm’ı keşfetmeye davet eden “İbn Hazm Kitaplığı”…
  • Ülkemizin son yüzyılda kültür, sanat, düşünce ve akademide önemli şahsiyetler üretemediği iddiasını çürüten “Türkiye’nin Birikimleri”
  • Hayatları ve mücadeleleriyle 20. yüzyıl toplumlarına yeni ufuklar açan liderlerin bir araya getirildiği “Çağa İz Bırakan Önderler”…
  • Kişisel gelişimde, maddi ve manevi yaşam arasında denge kurmanın önemi hakkında yol gösterici klasik metinlerden oluşan “Manevi Gelişim Dinamikleri”…
  • Yöneticilere yönelik klasik siyaset metinlerini içeren “Siyaset Akademisi”
  • Bu çalışmalarımızın yanı sıra; Siyaset, Edebiyat, Felsefe, Tarih, Bilim ve Sanat alanında kültür dünyamıza nitelikli eserler kazandırmaya devam ediyoruz.